Deklaracja - Witamy w PŚDS Starachowice

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starachowicach
Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Deklaracja dostępności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktora serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
• pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stronach internetowych),
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
• materiały graficzne (zdjęcia) nie mają opisów.
• Galeria zdjęć na stronie internetowej w przygotowaniu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
- test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.psds-starachowice.pl - 100%
- test Utilitia (https://validator.utilitia.pl/analyses/new), wynik dla witryny www.psds-starachowice.pl - 7,7/10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Bernaciak
E-mail: kierownik@psds-starachowice.pl
Telefon: 41 389 70 40
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 29
27-200 Starachowice
E-mail: kierownik@psds-starachowice.pl
Telefon: 41 389 70 40
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach można dotrzeć z przystanku MZK przy ul. Radomskiej. Na drodze z przystanku do budynku PŚDS występują bariery architektoniczne w postaci krawężników.  Trzeba przejść przez parking samochodowy,teren jest nierówny i wyboisty, co może utrudniać dotarcie do PŚDS osobie poruszającej się na wózku czy niewidomej.
 2. Budynek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach mieści się przy ulicy Batalionów Chłopskich 29, 27-200 Starachowice i jest usytuowany za budynkiem firmy Altex. Na odcinku firma Altex – budynek PŚDS występuje przeszkoda terenowa w postaci braku chodnika. Pieszy porusza się po wewnętrznej drodze asfaltowej.
 3. Na budynku PŚDS znajduje się szyld z nazwą placówki.
 4. Budynek PŚDS jest parterowy, znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego. Teren wokół jest ogrodzony. Dojazd i dostęp do budynku - droga utwardzona.
 5. Punkt informacyjny znajduje się  w biurze Kierownika PŚDS w Starachowicach pok. nr. 3
 6. Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest przy bramie głównej na wysokości umożliwiającej dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Dzwonek, alarmuje dyżurujących opiekunów o potrzebie pomocy przy wejściu.
 7. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących,
 8. Przy siedzibie Domu znajdują się miejsca parkingowe, parking wyłożony jest kostką brukową. Nie występują przeszkody terenowe w postaci różnicy w poziomie. Z parkingu można bezpośrednio wjechać do pomieszczeń PŚDS osobom na wózku inwalidzkim.
 9. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim.
 10. Ośrodek usytuowany jest w budynku parterowym do którego prowadzą od frontu dwa wejścia: główne i boczne (administracyjne). Wejścia do budynku mierzą po 1,2 m (przy otworzonych obu skrzydłach). Bez progowe wejścia ułatwiają wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Główne wejście posiada wiatrołap tzw. „wąskie gardło” – uniemożliwia swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach. Szerokość drzwi jednego skrzydła wynosi 90 cm. Drzwi wykonane z PCV są przeszklone otwierane ręcznie, ich otworzenie przez osobę poruszającą się na wózku może być utrudnione i wymaga pomocy drugiej osoby (przytrzymanie otworzonego skrzydła drzwi, aby wjechać wózkiem). W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych.
 11. Pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych posiadają szerokie drzwi i brak progów. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową. W pracowniach na podłodze wykładzina PCV antypoślizgowa, wygłuszająca, odporna na szorowanie wywinięta na ścianę.
 12. Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Przy ścianach zainstalowane są drewniane poręcze dla osób mających problemy z poruszaniem się. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych. W głównym ciągu komunikacyjnym znajduje się oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe. Ściany pomalowane są w jasnym kolorze farbą akrylową Na podłodze w holu i korytarzu gres nieszkliwiony.
 13. Do łazienki i toalet prowadzą szerokie drzwi, otwierane ręcznie, brak progu są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, uchwyty w toaletach, pozbawione barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Łazienka dodatkowo wyposażona w elektryczny podnośnik z podwieszkami. Na podłodze gres nieszkliwiony, na ścianie do wysokości 2 m okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych i pozostała część pomalowana farbą akrylową w jasnym kolorze.
 14. Budynek parterowy nie posiada schodów ani windy – nie ma potrzeby architektonicznej.
 15. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną aktualnych szczepień psa i certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.
 16. W chwili obecnej nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka.

Udogodnienia
Strona internetowa posiada możliwość zmiany kontrastu.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
Wróć do spisu treści